bc, język kalkulatora dowolnej precyzji

wersja 1.06

Philip A. NelsonThis document was generated on 3 July 2001 using the texi2html translator version 1.52-pl.