Porównywanie i scalanie plików

diff, diff3, sdiff, cmp i patch

Wydanie 1.3, do diff 2.5 i patch 2.1

wrzesień 1993

napisali: David MacKenzie, Paul Eggert i Richard StallmanThis document was generated on 3 July 2001 using the texi2html translator version 1.52-pl.