Znajdowanie plików

Wydanie 1.1, opisujące GNU find w wersji 4.1

listopad 1994

David MacKenzieThis document was generated on 20 July 2001 using the texi2html translator version 1.52-pl.