Efektywne programowanie w AWK

Podręcznik użytkownika GNU awk

wydanie 1.0.6

lipiec 2000

Arnold D. RobbinsThis document was generated on 3 July 2001 using the texi2html translator version 1.52-pl.