Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.


%& -translate-file=il2-pl \def\fontprefix{pl} \input texinfo

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.

Published by the Free Software Foundation,
59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

Permission is granted to copy and distribute translations of this manual into another language, under the above conditions for modified versions, except that this permission notice may be stated in a translation approved by the Foundation.

Od tłumacza

Niniejszy przekład powstał w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali (http://ptm.linux.pl/) i stanowi zaktualizowaną wersję tłumaczenia podręcznika systemowego man, które wykonał Gwidon S. Naskrent (naskrent@hoth.amu.edu.pl). Mam nadzieję, że wybaczy mi powstałe przy okazji przeoczenia i usterki.

Zgłoszenia błędów, komentarze i sugestie proszę przesyłać na listę dyskusyjną Projektu: ptm@amg.net.pl.

W.Kotwica (wkotwica@post.pl)

Rozpowszechnianie

To jest nieoficjalne tłumaczenie warunków rozpowszechniania na język polski. Nie zostało ono opublikowane przez Free Software Foundation i pod względem prawnym nie stanowi warunków rozpowszechniania -- ustanawia je wyłącznie oryginalny tekst angielski. Jednak tłumacz ma nadzieję, że pomoże ono lepiej zrozumieć warunki rozpowszechniania osobom mówiącym po polsku.

This is an unofficial translation of the distribution terms into Polish language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms--only the original English text does that. However, the translator hopes that it will help Polish language speakers understand distribution terms better.

Zezwala się na tworzenie i rozpowszechnianie wiernych kopii tego podręcznika, pod warunkiem, że na wszystkich kopiach zostanie zachowana informacja o prawach autorskich i niniejsze zezwolenie.

Zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie zmienionych wersji tego podręcznika na warunkach jak dla wiernych kopii, pod warunkiem, że cała praca pochodna będzie rozpowszechniana na warunkach zezwolenia identycznego jak niniejsze.

Zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie tłumaczeń tego podręcznika na inny język, pod wyżej podanymi warunkami dla zmienionych wersji, za wyjątkiem tego, że niniejsze zezwolenie może być ustanowione w tłumaczeniu zaakceptowanym przez Fundację.


Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.