Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.


1. Wprowadzenie

grep szuka w plikach wejściowych linii zawierających ciąg pasujący do zadanej listy wzorców. Po znalezieniu dopasowania, kopiuje zawierającą je linię na standardowe wyjście (domyślnie) lub wykonuje innego rodzaju akcję wynikową nakazaną za pomocą opcji.

Mimo że grep oczekuje, że będzie dopasowywał tekst, nie ma innych ograniczeń długości linii wejściowej niż dostępna pamięć, i potrafi dopasowywać dowolne znaki z linii. Jeśli ostatnim bajtem pliku wejściowego nie jest znak nowej linii, grep milcząco dokłada go. Ponieważ znak nowej linii jest także separatorem listy wzorców, nie ma możliwości dopasowywania znaków nowej linii w tekście.


Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.