Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.


3. Diagnostyka

Normalnie kod zakończenia równa się 0 jeśli znaleziono dopasowania, a 1 jeśli nie znaleziono żadnych. Opcja `-v' odwraca sens kodu zakończenia. Kod zakończenia równa się 2 jeśli wystąpiły błędy składniowe we wzorcu, niedostępne pliki wejściowe lub inne błędy systemowe.


Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.