Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.


4. Programy grep

grep przeszukuje wskazane pliki wejściowe (lub standardowe wejście jeśli nie podano żadnych lub podano nazwę pliku `-', szukając linii zawierających coś pasującego do zadanego wzorca. Domyślnie, grep wypisuje pasujące linie. Istnieją trzy główne warianty grep, kontrolowane za pomocą następujących opcji:

`-G'
`--basic-regexp'
Interpretuje wzorzec jako podstawowe wyrażenie regularne. Jest to zachowanie domyślne.
`-E'
`--extended-regexp'
Interpretuje wzorzec jako rozszerzone wyrażenie regularne.
`-F'
`--fixed-strings'
Interpretuje wzorzec jako listę łańcuchów o stałej długości, oddzielonych znakami nowej linii, które należy dopasować każdy z osobna.

Dodatkowo, dostępne są dwa programy wariantowe: EGREP i FGREP. EGREP jest tym samym, co `grep -E'. FGREP jest tym samym, co `grep -F'.


Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.