Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.


7. Błędy i ich zgłaszanie

Zgłoszenia błędów wysyłaj, proszę, na adres bug-gnu-utils@gnu.org. Upewnij się, że gdzieś w polu tematu ("Subject:") umieściłeś słowo "grep".

Duże liczniki powtórzeń w konstrukcji `{m,n}' mogą spowodować, że grep zużyje mnóstwo pamięci. Oprócz tego, pewne inne niejasne wyrażenia regularne wymagają czasu i przestrzeni rosnącej wykładniczo i mogą spowodować, że grepowi zabraknie pamięci. Wsteczne odwołania są bardzo powolne i mogą wymagać czasu rosnącego wykładniczo.


Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.