Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.


Indeks pojęć

To jest ogólny indeks wszystkich zagadnień omówionych w tym podręczniku, za wyjątkiem poleceń programu grep i podawanych w wierszu poleceń opcji.

Skocz do: a - b - c - d - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - r - s - ś - w - z

a

 • alfabetu, znaki
 • alfanumeryczne, znaki
 • b

 • bajt, offset
 • bajt, offset w DOS/Windows
 • bajt zerowy, na końcu linii
 • bajt zerowy, na końcu nazw plików
 • bez poprzedzania nazwą pliku
 • bez rozróżniania wielkości liter
 • bez rozróżniania wielkości liter, przestarzała opcja
 • białe znaki
 • binarne pliki, binarne pliki
 • blank, znaki
 • błędy, zgłaszanie
 • c

 • cyfry
 • cyfry, heksadecymalne
 • d

 • domyślne opcje, zmienna środowiska
 • dopasowanie całej linii
 • dopasowanie podwyrażenia co najmniej n razy
 • dopasowanie podwyrażenia co najmniej raz
 • dopasowanie podwyrażenia najwyżej raz
 • dopasowanie podwyrażenia n razy
 • dopasowanie podwyrażenia zero lub więcej razy
 • dopasowywanie całych wyrazów
 • dopasowywanie podstawowych wyrażeń regularnych
 • dopasowywanie rozszerzonych wyrażeń regularnych
 • dopasowywanie stałych łańcuchów
 • DOS/Windows, pliki binarne
 • drukowalne, znaki
 • duże litery
 • f

 • FAQ o korzystaniu z grep
 • g

 • graficzne, znaki
 • gwiazdka
 • h

 • heksadecymalne cyfry
 • i

 • interpunkcyjne, znaki
 • j

 • język komunikatów
 • k

 • klasa xdigit
 • klasy znaków
 • kontekst
 • kontekst, linie po dopasowaniu
 • kontekst, linie przed dopasowaniem
 • korzystanie z grep, pytania i odpowiedzi
 • l

 • linie, numerowanie
 • linie zakończone bajtem zerowym
 • lista wzorców
 • litery, duże
 • litery, małe
 • m

 • małe litery
 • memory mapped input
 • n

 • national language support, national language support
 • nawiasy kwadratowe, dwa argumenty
 • nawiasy kwadratowe, jeden argument
 • nawiasy kwadratowe, pominięty drugi argument
 • nazwy pasujących plików
 • nazwy plików zakończone bajtem zerowym
 • NLS, NLS
 • NUL, na końcu linii
 • NUL, na końcu nazw plików
 • numerowanie linii
 • o

 • odstępy
 • odwrócenie dopasowania
 • offset bajtowy
 • offset bajtowy, w DOS/Windows
 • określanie przedziałów
 • p

 • pliki binarne, pliki binarne
 • pliki binarne, DOS/Windows
 • pliki, które nie pasują
 • plus, znak
 • po cichu
 • podstawowe wyrażeniaregularne
 • pomijanie danych binarnych
 • przekład języka komunikatów
 • przerwy, znaki
 • przeszukiwanie drzew katalogów
 • przeszukiwanie katalogów
 • pytania i odpowiedzi nt. korzystania z grep
 • r

 • regular expressions
 • rekurencyjne, przeszukiwanie
 • s

 • sposób użycia, przykłady
 • sposób użycia, wypisanie
 • sterujące, znaki
 • szesnastkowe cyfry
 • szukanie wzorca
 • ś

 • środowisko, zmienne
 • w

 • wejście odwzorowane w pamięci
 • wersja, wypisanie
 • wyłączenie komunikatów o błędach
 • wypisywanie niepasujących linii
 • wyrażenia regularne
 • wyszukiwanie bez rozróżniania wielkości liter
 • wzorzec z pliku
 • z

 • zero-terminated, linie
 • zero-terminated, nazwy plików
 • zliczanie linii
 • zmienne środowiska
 • znaki alfabetu
 • znaki alfanumeryczne
 • znaki drukowalne
 • znaki graficzne
 • znaki interpunkcyjne
 • znaki, klasy
 • znaki numeryczne
 • znaki odstępu
 • znaki przerwy
 • znaki sterujące
 • znaki, typ
 • znak plus
 • znak zapytania
 • z poprzedzeniem nazwą pliku

 • Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.