Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.


1. Wprowadzenie

Program wdiff stanowi interfejs do programu diff służący do porównywania plików wyrazami. Wyrazem jest cokolwiek ograniczone białymi znakami. Przydaje się to porównywania dwu tekstów, w których zmieniono tylko kilka wyrazów i ponownie wypełniono akapity. Działa tworząc dwa pliki tymczasowe, zawierające po jednym wyrazie w wierszu, a następnie uruchamiając dla nich diff. Wyniki z są zbierane i używane do utworzenia ładniejszego obrazu różnic w wyrazach między pierwotnymi plikami.

Idealnie byłoby, gdyby wdiff nie wywoływał diff tylko wykonywał całą pracę wewnętrznie, dzięki czemu mógłby być szybszy i bardziej dopracowany. Jednak brzydzi mnie powielanie algorytmu diff i wysiłku konstrukcyjnego, zamiast usprawniania samego diff. Sensowniej byłoby zintegrować wdiff w diff niż stosować dookolną metodę. Zrobiłem to w taki sposób tylko dlatego, że miałem nagłą i pilną potrzebę, a poprawne scalenie z GNU diff zabrałoby zbyt wiele czasu. Rady i opinie na ten temat będą mile widziane.

wdiff napisał Pinard. Proszę zgłaszać błędy na adres `bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu'. Załącz numer wersji, który możesz uzyskać uruchamiając `wdiff --version'. W liście załącz dane wejściowe wystarczające do powielenia problemu a także wyjście, jakiego się spodziewałeś.


Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.