Maksymilian Nowicki, O pleniu kopalińskim i lęgnącéj się z niego PLENIÓWCE, s.325:

Ryciny 1-8 Tablica I. (Ryciny ze strony 325).

 

Objaśnienie tablicy I.

Fig. 1. Pleń pełzący po iglu.
2. Gąsieniczka pleniówki niespełna 5 razy powiększona.
3. Poczwarka pleniówki 6 razy powiększona.
4. Pleniówka naturalnej wielkości.
5. Rożki samca i samicy.
6. Skrzydła samca i samicy, z oznaczeniem żyłek w tekście powołanym.
7. Odnóża samca i samicy: a przednie, b średnie, c tylne.
8. Koniec kałduna z zewnętrznemi częściami płciowemi samca i samicy

Figury 5 do 8 powiększone.

opracowanie wersji elektronicznej:
Elżbieta Lesiak
,
W.Kotwica

Ostatnia modyfikacja: 2005-08-06